CORONA MAATREGELEN

CORONA MAATREGELEN

Groningen, 4 januari 2021

Beste cliënt,

Vanwege de corona pandemie zijn er afspraken gemaakt door alle zorgverleners van de Martini Geboorte Groep. In deze brief lees je meer.

De laatste weken is er weer een toename van Covid-19 patiënten. Daarom is het belangrijk dat we de geboortezorg zo veilig mogelijk houden voor jullie. Lees de maatregelen daarom goed door.

Omdat de situatie snel kan veranderen, kunnen de adviezen ook snel veranderen. Houd daarom de website, social media en e-mail van je zorgverlener in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Controleer ook je spam box.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Martini Ziekenhuis; samen de Martini Geboortegroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Verloskundigenpraktijken Aine, Aveta, Fiere, la Vie, Ma Lune, Midden Groningen, Stroomdal en West, Verloskundig actief huisarts Trompert, Maatschap gynaecologen Martini Ziekenhuis, Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Kraamvogel en Vita verloskundig echocentrum.

 

 

Vragen over virus en zwangerschap

Kijk voor het antwoord op vragen over corona op de website van RIVM:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

of voor antwoord op vragen over corona en zwangerschap op

https://allesoverzwanger.nl/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus/

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het COVID-19 virus bij laag risico zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen.

Klachten die op een COVID-19 besmetting kunnen wijzen

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

Onze adviezen

 • Heb je een of meer van bovenstaande klachten? Laat je testen! Kijk op Rijksoverheid.nl hoe je een afspraak voor een test maakt. Blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of jij en je huisgenoten weer naar buiten mogen. Volg de aanwijzingen van de GGD op.
 • We vragen je om als je een of meerdere van bovenstaande klachten hebt niet naar de praktijk, het ziekenhuis of het echocentrum te komen voor je afspraak. Laat je testen bij klachten en neem telefonisch contact met ons op. Wij kijken dan samen met jou naar de juiste oplossing om goede zorg aan je te geven.
 • Als je in de afgelopen 10 dagen terug bent gekomen uit een gebied waarvoor code oranje of rood is afgegeven, dan mag je niet als bezoeker of begeleider naar de praktijk, het echocentrum of het ziekenhuis komen. Moet je zelf in deze periode voor controle naar de praktijk, het echocentrum of het ziekenhuis, neem dan vooraf telefonisch contact op om te overleggen hoe en wanneer we je gaan zien.
 • Het is van groot belang ons te bellen als je klachten hebt of ongerust bent. We kunnen dan na overleg met je nagaan of en hoe we je gaan zien.
 • Mondkapjes:
  •  We vragen je tijdens bezoek aan verloskundigenpraktijk, echocentrum en ziekenhuis een niet medisch mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor je partner of begeleider. Breng je eigen mondkapje mee.
  • De verloskundigen, echoscopisten en artsen zullen ook een mondkapje dragen als ze contact hebben met je.
  • Bij (verdenking op) een covid-19 besmetting bij jou of je partner zullen de zorgverleners extra beschermingsmiddelen dragen tijdens het contact.
  • Ook tijdens de bevalling zullen de zorgverleners extra beschermingsmiddelen zoals spatbril, scherm en schort gebruiken.

Advies van het RIVM:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Draag een mondkapje in alle voor publiek toegankelijke gebouwen.

Zwangerschapscontroles

We staan voor moeilijke keuzes. We willen de kans op besmetting van onze zwangeren en hun partners en van de zorgverleners zelf zo klein mogelijk houden.  Daarnaast begrijpen we jullie wens om de belangrijke momenten in de zwangerschap met je partner te kunnen delen.  Grote groepsbijeenkomsten, zoals informatie- en voorlichtingsavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten zijn afgelast. Vraag naar de eventuele online alternatieven hiervan.  Sommige praktijken organiseren ook kleinere bijeenkomsten.

 Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij één van de verloskundigen praktijken van Martini Geboorte Groep geldt het volgende:

 • Het aantal zwangerschapscontroles blijft zo veel mogelijk zoals vóór corona. Een aantal controles kan telefonisch zijn, bijvoorbeeld de intake en de controle rond 20 weken, wanneer ook het SEO wordt verricht.
 • Kom als zwangere zo veel mogelijk alleen. Bij sommige controles en echo’s mag de partner meekomen; je hoort de afspraken hierover van je eigen verloskundige of het echocentrum. De partner mag alleen mee als deze geen luchtwegklachten of koorts heeft. We verzoeken je om zo veel mogelijk zonder kinderen te komen.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn in het Martini Ziekenhuis (bij de gynaecoloog) geldt het volgende:

 • Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Corona maatregelen Martini Ziekenhuis voor de nieuwste informatie, ook over parkeren en welke ingang je kunt gebruiken.
 • Bij de hoofdingang staan ziekenhuismedewerkers die toe zien op de afgesproken veiligheidsmaatregelen en je daarbij helpen. Bij de ingang moet je een aantal vragen beantwoorden over de reden van je komst en je gezondheid.
 • Het aantal zwangerschapscontroles blijft zoveel mogelijk als voor corona. Een enkele controle kan telefonisch zijn.
 • We vragen patiënten om in principe alleen naar het ziekenhuis te komen bij de controles. Dit geldt helaas ook voor zwangeren. Tijdens de controle kun je gebruik maken van je telefoon zodat je partner of iemand anders via (video)bellen toch het bezoek mee kan maken. Hierbij mag de zorgverlener niet in beeld komen. Ook kan de zorgverlener een samenvatting van het gesprek op je telefoon opnemen. Natuurlijk begrijpen we dat er situaties zijn waarbij het noodzakelijk kan zijn dat je wel iemand meeneemt. In dat geval kan je partner wachten in het Martini Paviljoen tegenover de hoofdingang en kan dan via beeldbellen het consult volgen. Indien de situatie erom vraagt kan je partner dan bij het consult komen. Neem geen kinderen mee.

Bezoek afdeling Verloskunde (route 2.3)

 • Zwangeren en kraamvrouwen mogen tussen 11.00 en 20.00 uur één bezoeker per dag ontvangen. De partner (die 24 uur per dag welkom is) telt als bezoeker.
 • Op de Verloskamers mogen vrouwen naast de partner één persoon extra meenemen tijdens de bevalling, tenzij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Dan kan het zijn dat er één persoon minder is toegestaan.
 • Op de Verloskamers is geen ander bezoek mogelijk.
 • Op de verpleegafdeling Verloskunde mogen alleen de eigen kinderen van een zwangere of kraamvrouw komen. Uitsluitend tussen 15.00 en 20.00 uur en voor kinderen onder 18 jaar geldt: alleen onder begeleiding van een volwassen bezoeker.

Bezoek verpleegafdeling Kinderen en verpleegafdeling Pasgeborenen (route 2.4)

 • Beide ouders zijn 24 uur per dag welkom.
 • Broertjes en zusjes tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • Daarnaast nog één (dezelfde) bezoeker tussen 11.00 en 20.00 uur.

 

 

Informatie van de regionale echocentra voor zwangeren.

De echocentra in de regio Groningen werken samen. Zo kunnen we ook in coronatijden goede zorg blijven leveren.

Heb je een afspraak voor een echo? Wees dan goed voorbereid door onderstaande informatie te lezen.

GEEN KLACHTEN?

 • Als je GEEN klachten hebt die op corona kunnen wijzen kan de afspraak doorgaan.  Voor de echocentra geldt dat de partner mag meekomen bij alle echo’s,  mits de partner geen klachten heeft.  Alleen de partner mag meekomen naar de echo. Er mogen geen kinderen, andere familieleden of bekenden meekomen. Het is ook niet mogelijk om ze te laten wachten in de wachtruimte, omdat er beperkte ruimte is voor de cliënten en eventueel hun partner.

WEL KLACHTEN?

 • Laat je testen.
 • Als de afspraak niet door kan gaan omdat je positief getest bent en nog niet klachtenvrij, omdat je klachten hebt en nog geen testuitslag of terug komt uit een gebied waarvoor code oranje of rood geldt en er is nog geen testuitslag, wordt de afspraak naar later verplaatst.
 • Als je dan nog steeds klachten hebt of als het medisch gezien niet verantwoord is om de afspraak uit te stellen, melden we je aan voor een speciaal echo spreekuur in een van de deelnemende centra. Tijdens dat spreekuur worden extra hygiëne maatregelen genomen en de echoscopist draagt beschermende kleding. Ook bij deze echo mag er helaas niemand met je meekomen.

Op de websites van de echocentra staat belangrijke informatie over de maatregelen.Bij twijfel of vragen: neem contact op met het echocentrum.


 Ben je door de gynaecoloog voor counseling naar Vita verwezen?

In overleg plannen we de afspraak telefonisch of bij Vita.

Bevalling

Overleg bij een positieve covid-19 testuitslag van jezelf of je partner altijd vooraf met je verloskundige of gynaecoloog.

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren ook tijdens deze corona pandemie een goede optie.

Thuis bevallen

 • Ben je zelf positief getest op Covid-19? Bij milde klachten mag je (als er geen andere medische indicatie is) met je eigen verloskundige thuis bevallen.
 • In de regio Groningen hebben we met elkaar afgesproken dat er bij de bevalling, naast je partner, 1 persoon extra aanwezig mag zijn als dat gewenst is. Dat geldt voor de thuisbevalling en ook voor de poliklinische en klinische bevalling. Als je partner of de extra begeleider klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts: op tijd aanmelden voor een test en overleggen met de verloskundige.

In het ziekenhuis bevallen

 • Indien je positief bent getest ga je in principe in quarantaine en volg je de instructies op van de GGD. Indien je gaat bevallen neem je contact op met het ziekenhuis Deze regel geldt voor iedereen, ook voor de begeleider bij de bevalling.  Een beoogde begeleider die klachten heeft moet zich vooraf laten testen!
 • De ziekenhuizen in de regio hebben met elkaar afgesproken dat positief geteste zwangeren met milde klachten poliklinisch kunnen bevallen.
 • Ben je zelf positief getest en heb je ernstigere klachten, dan heb je een medische indicatie en beval je onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. We zullen extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. We zullen dan ook de baby bewaken. Dit doen we met een hartfilmpje. Als dit het geval is, krijg je hierover uitgebreid informatie.
 • Als je zelf milde klachten hebt en er is nog geen testuitslag als je gaat bevallen, kun je poliklinisch met je eigen verloskundige bevallen. We zullen extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling.
 • Als je partner positief getest is op Covid-19, moet jij zelf 10 dagen in thuisisolatie. Mocht je binnen deze 10 dagen gaan bevallen, dan beschouwen wij je als mogelijk geïnfecteerd. Je kunt dan wel met je eigen verloskundige bevallen. We zullen ook dan extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. Je partner mag mee naar het ziekenhuis mits je partner niet te ziek is en mag aanwezig zijn op de verloskamers. Helaas mag de partner die Covid positief is niet mee naar de operatiekamer. Als je partner niet mee kan naar de bevalling mag een andere gezonde begeleider wel mee. De bevalling mag gefilmd worden, zonder dat de zorgverleners in beeld komen.

Extra begeleider bij de bevalling in het ziekenhuis

Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er naast je partner één extra begeleider (mits zonder klachten) bij de geboorte aanwezig zijn, als je dat wilt. Tijdens, met name, de klinische bevalling kunnen zich situaties voordoen waarbij de 1.5 meter regel in de knel komt. Wij vragen in die situatie om begrip voor het feit dat mogelijk één begeleider minder wordt toegestaan.


 

Kraamtijd

 •  Een kraamvrouw mag in het ziekenhuis 1 bezoeker per dag ontvangen. De partner telt als bezoeker en is 24 uur per dag welkom. Op de verpleegafdeling 2A zijn eigen kinderen welkom tussen 15.00 en 20.00 uur; voor kinderen onder 18 jaar geldt: alleen onder begeleiding van een volwassen bezoeker.
 • Beval je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • De verloskundige zal in ieder geval één keer langs komen en op indicatie vaker. De rest van de contacten met de verloskundige verlopen telefonisch.
 • De verloskundige zal bij de kraamvisite mogelijk een mondmasker dragen, in ieder geval wél tijdens het lichamelijke onderzoek. De kraamvrouw en huisgenoten zijn in hun eigen omgeving en dragen dus geen beschermende middelen.
 • Een eventuele nacontrole 6 weken na de bevalling zal meestal telefonisch plaatsvinden, indien lichamelijk onderzoek nodig is dan zal de controle op de praktijk plaatsvinden (wederom mét het dragen van mondmasker door zowel verloskundige als pas bevallen moeder). 

Veranderingen met betrekking tot de kraamzorg

  • De intakes door de kraamzorg worden via beeldbellen gedaan. Kraamvisite: mag niet op bezoek komen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Vanuit de overheid geldt de maatregel dat er maximaal 2 externe bezoekers in huis mogen zijn. Het is hierbij van belang dat steeds de anderhalve meter afstand bewaard wordt.
 • De kraamzorg wordt geleverd zoals dat vooraf met je is besproken

 

Veranderingen in onze praktijkruimtes en op de gynaecologische poli

Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij het aantal zitplaatsen aangepast, de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie, thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiëne hulpmiddelen.