CORONA MAATREGELEN

Groningen, 30 juni 2020

Beste cliënt,

Welke afspraken gelden voor verloskundige zorg? Vanwege de corona pandemie zijn er afspraken gemaakt door alle zorgverleners van de Martini Geboorte Groep. In deze brief lees je meer.

Gelukkig gaat het de goede kant op met het indammen van het virus. Maar omdat de situatie snel kan veranderen, kunnen de adviezen ook snel veranderen. Houd daarom de website, social media en e-mail van je zorgverlener in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Controleer ook je spam box. Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Corona maatregelen Martini Ziekenhuis voor de nieuwste informatie.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Martini Ziekenhuis; samen de Martini Geboortegroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Verloskundigenpraktijken Aine, Aveta, Fiere, la Vie, Ma Lune, Midden Groningen, Stroomdal en West, Verloskundig actief huisarts Trompert, Maatschap gynaecologen Martini Ziekenhuis, Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Kraamvogel en Vita verloskundig echocentrum.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 Corona virus en zwanger, Martini Geboorte Groep informeert

Inhoudsopgave

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap. 1

Zwangerschapscontroles. 2

Informatie van de regionale echocentra voor zwangeren. 4

Bevalling. 5

Kraamtijd. 6

Veranderingen in onze praktijkruimtes en op de gynaecologische poli 6

Tot Slot. 7

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap

 

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Kijk voor het antwoord op dit soort vragen op de website van RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of op https://allesoverzwanger.nl/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus/

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het COVID-19 virus bij laag risico zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken: Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld een huisgenoot of iemand waar je nauw mee samenwerkt, kan hij of zij jou besmet hebben. Neem als je klachten hebt telefonisch contact op met de huisarts.

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Laat je testen bij klachten!

Ook vragen we je om als je een of meerdere van bovenstaande klachten hebt niet naar de praktijk, het ziekenhuis of het echocentrum te komen voor je afspraak, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met jou naar de juiste oplossing om goede zorg aan je te geven.

Verder geeft het RIVM de volgende adviezen:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Zwangerschapscontroles

We staan voor moeilijke keuzes. We willen de kans op besmetting van onze zwangeren en hun partners en van de zorgverleners zelf zo klein mogelijk houden.  Daarnaast begrijpen we jullie wens om de belangrijke momenten in de zwangerschap met je partner te kunnen delen. Daar willen we graag zo veel mogelijk aan tegemoet komen. Daarom zijn de regels voor het meekomen van de partner zo ver als dat op dit moment mogelijk is versoepeld. We hopen dat we op deze manier zo veilig mogelijk jullie partner kunnen laten delen in de belangrijkste momenten van jullie zwangerschap.

Groepsbijeenkomsten, zoals informatie- en voorlichtingsavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten zijn afgelast.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij één van de verloskundigen praktijken van Martini Geboorte Groep geldt het volgende:

  • De verloskundigenpraktijken hebben met elkaar afgesproken dat het aantal zwangerschapscontroles zo veel mogelijk zoals vóór corona wordt. Een enkele controle kan nog telefonisch blijven, we willen het aantal contactmomenten blijven beperken aangezien het Corona virus nog niet verdwenen is. Zo verkleinen we de kans dat jullie, maar ook wij, ziek worden.
  • Bij sommige controles mag de partner meekomen, mits dit in de wachtkamer en spreekkamer verantwoord kan en mits de partner geen luchtwegklachten of koorts heeft. Je hoort van je eigen verloskundigenpraktijk de specifieke afspraken. Kom altijd zonder kinderen.
 • Het is van groot belang ons te blijven bellen als je klachten hebt. We kunnen dan na overleg met je nagaan hoe we je gaan zien.

 

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn in het Martini Ziekenhuis (bij de gynaecoloog) geldt het volgende:

 

  • Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Corona maatregelen Martini Ziekenhuis voor de nieuwste informatie, ook over parkeren en welke ingang je kunt gebruiken.
  • Bij de hoofdingang staan ziekenhuismedewerkers die toe zien op de afgesproken veiligheidsmaatregelen en je daarbij helpen. Bij de ingang moet je een aantal vragen beantwoorden over de reden van je komst en je gezondheid. Als dat nodig is vragen we je om passende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje bij erge verkoudheid.
  • Het Martini Ziekenhuis staat voor veilige zorg, zeker nu. Dit betekent onder andere dat we controles telefonisch doen als dat kan, de anderhalve meter zoveel mogelijk waarborgen en voorafgaand aan het bezoek aan het ziekenhuis én nogmaals bij de ingang van het ziekenhuis controleren of mensen klachten hebben. We willen het verspreidingsrisico zoveel mogelijk beperken. Het mag niet té druk worden in het ziekenhuis. We hebben het aantal stoelen in wachtkamers aangepast, waardoor de anderhalve meter zo veel mogelijk wordt gegarandeerd. We vragen patiënten om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen bij de controles. Dit geldt helaas ook voor zwangeren. Tijdens de controle kun je gebruik maken van je telefoon zodat je partner of iemand anders via (video)bellen toch het bezoek mee kan maken. Hierbij mag de zorgverlener niet in beeld komen. Ook kan de zorgverlener een samenvatting van het gesprek op je telefoon opnemen. Natuurlijk begrijpen we dat er situaties zijn waarbij het noodzakelijk kan zijn dat je wel iemand meeneemt. In dat geval kun je je partner meenemen. Alleen jij kunt beoordelen of dit voor jou nodig is.
 • Het is van groot belang ons te blijven bellen als je klachten hebt. We kunnen dan na overleg met je nagaan of en hoe we je gaan zien.
 • Een zwangere en kraamvrouw mag twee bezoekers per dag ontvangen. De partner telt als bezoeker en is 24 uur per dag welkom. De tweede bezoeker is welkom van 11.00 tot 20.00 uur. Vrouwen die gaan bevallen (thuis, poliklinisch en met medische indicatie) mogen naast de partner één persoon extra meenemen tijdens de bevalling, tenzij de 1.5 meter hierbij in de knel komt. Op de verloskamers mag geen ander bezoek komen. Op de verpleegafdeling 2A mogen eigen kinderen onder de 18 jaar komen (dit geldt niet voor verloskamers of de poli). De kinderen zijn welkom tussen 15.00 en 17.00 uur en alleen onder begeleiding van een bezoeker.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Informatie van de regionale echocentra voor zwangeren.

 

De echocentra in de regio Groningen werken samen. Zo kunnen we ook in coronatijden goede zorg blijven leveren.

Ben je door je verloskundige of gynaecoloog naar een echocentrum verwezen?

 • Maak dan een afspraak bij het echocentrum waar je heen wilt.
 • Om verspreiding van het virus te voorkomen mag je niet naar het echocentrum komen als je een of meerdere van onderstaande klachten hebt:
  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Laat je testen bij klachten!

GEEN KLACHTEN?

 • Als je GEEN van deze klachten hebt kan de afspraak doorgaan. Voor de echocentra geldt dat de partner mag meekomen bij alle echo’s, mits de partner geen klachten heeft.

WEL KLACHTEN?

 • Als de afspraak niet door kan gaan omdat je klachten hebt, wordt de afspraak naar 2 weken later verplaatst.
 • Als je 2 weken later nog steeds klachten hebt of als het medisch gezien niet verantwoord is om de afspraak uit te stellen, melden we je aan voor een speciaal echo spreekuur in een van de deelnemende centra. Tijdens dat spreekuur worden extra hygiëne maatregelen genomen en de echoscopist draagt beschermende kleding. Ook bij deze echo mag er helaas niemand met je meekomen.

 

Ben je door de gynaecoloog voor counseling naar Vita verwezen?

De counseling vindt in deze periode telefonisch plaats.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Bevalling

 

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren ook tijdens deze corona pandemie een goede optie.

Thuis bevallen

 • Mocht je thuis willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben (zonder koorts), dan zullen de verloskundige en kraamverzorgende beschermende kleding dragen tijdens de bevalling.
 • In de regio Groningen hebben we met elkaar afgesproken dat er bij de bevalling, naast je partner, 1 persoon extra aanwezig mag zijn als dat gewenst is. Dat geldt voor de thuisbevalling en ook voor de poliklinische en klinische bevalling. Als je partner of de extra begeleider klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts dan graag overleggen met de verloskundige.

In het ziekenhuis bevallen

De Groningse ziekenhuizen nemen maatregelen om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden.

 • Je wilt poliklinisch bevallen en je hebt zelf luchtwegklachten en/of koorts op het moment dat je gaat bevallen? Dan heb je een medische indicatie en zullen we extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. We zullen dan ook de baby bewaken. Dit doen we met een hartfilmpje. Als dit het geval is, krijg je hierover uitgebreid informatie.
 • Ben je zelf positief getest op Covid-19? Als je minimaal 48 uur volledig klachtenvrij bent, mag je (als er geen andere medische indicatie is) met je eigen verloskundige bevallen. In alle andere gevallen heb je een medische indicatie.
 • Als je partner positief getest is op Covid-19, moet jij zelf 14 dagen in thuisisolatie. Mocht je binnen deze 14 dagen gaan bevallen, dan beschouwen wij je als mogelijk geïnfecteerd. Je hebt een medische indicatie. We zullen extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. We zullen dan ook de baby bewaken.

Begeleider bij de bevalling in het ziekenhuis

Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er naast je partner één extra begeleider (mits zonder klachten) bij de geboorte aanwezig zijn, als je dat wilt. Tijdens, met name, de klinische bevalling kunnen zich situaties voordoen waarbij de 1.5 meter regel in de knel komt. Wij vragen in die situatie om begrip voor het feit dat mogelijk één begeleider minder wordt toegestaan.

 • Je partner mag bij klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn ZONDER koorts gewoon mee. Wel beschouwen wij de partner dan als mogelijk geïnfecteerd. Deze moet daarom beschermende middelen gebruiken die wij in het ziekenhuis geven.
 • Heeft je partner klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn MET koorts? Dan mag de partner helaas niet aanwezig zijn bij de bevalling. Een andere gezonde begeleider mag wel mee. De bevalling mag gefilmd worden, zonder dat de zorgverleners in beeld komen.
 • Als je partner positief getest is op Covid-19 mag hij meekomen naar de bevalling onder voorwaarde dat hij langer dan 48 uur volledig klachtenvrij is. In alle andere gevallen kan hij niet meekomen.
 • Als je zelf positief getest bent op Covid-19 moeten je huisgenoten 14 dagen in thuisisolatie. Mocht je binnen deze 14 dagen gaan bevallen, dan mag je partner mee, onder voorwaarde dat hij geen klachten of koorts heeft. Wel beschouwen wij de partner dan als mogelijk geïnfecteerd. Deze moet daarom beschermende middelen gebruiken die wij in het ziekenhuis geven.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Kraamtijd

 

 • Een kraamvrouw mag in het ziekenhuis twee bezoekers per dag ontvangen. De partner telt als bezoeker en is 24 uur per dag welkom. De tweede bezoeker is welkom van 11.00 tot 20.00 uur. Op de verpleegafdeling 2A mogen eigen kinderen onder de 18 jaar komen . De kinderen zijn welkom tussen 15.00 en 17.00 uur en alleen onder begeleiding van een bezoeker.
 • Beval je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • De verloskundige zal in ieder geval één keer langs komen en op indicatie vaker. De rest van de contacten met de verloskundige verlopen mogelijk telefonisch.
 • Een eventuele nacontrole 6 weken na de bevalling kan in overleg op de praktijk of telefonisch plaatsvinden.

Veranderingen met betrekking tot de kraamzorg

 • De intakes door de kraamzorg vinden weer tijdens een huisbezoek plaats, mits er geen corona gerelateerde klachten zijn.
 • Kraamvisite: er mag tijdens de kraamperiode één persoon worden aangewezen die op bezoek mag komen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Het gaat hierbij om één en dezelfde persoon gedurende de volledige kraamperiode.
 • De kraamzorg wordt geleverd zoals dat vooraf met je is besproken. Uitzondering: Bij een bewezen besmetting adviseert de branche organisatie om geen kraamzorg thuis te leveren wanneer de kraamverzorgende niet beschikt over de noodzakelijke beschermingsmaterialen. Met de overige betrokken zorgverleners wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Veranderingen in onze praktijkruimtes en op de gynaecologische poli

 

Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie, thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiëne hulpmiddelen.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Tot Slot

 

Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen op je begrip en medewerking. Wij stellen alles in het werk om zo goed mogelijk voor jullie te zorgen. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!