CORONA MAATREGELEN

Groningen, 12 mei 2020

Beste cliënt,

Welke afspraken gelden voor verloskundige zorg? Vanwege de corona pandemie zijn afspraken gemaakt door alle zorgverleners van de Martini Geboorte Groep. In deze brief lees je meer.

Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de website, social media en e-mail van je zorgverlener in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Controleer ook je spam box. Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Martini Ziekenhuis Corona maatregelen voor de nieuwste informatie.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Martini Ziekenhuis; samen de Martini Geboortegroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Verloskundigenpraktijken Aine, Aveta, Fiere, la Vie, Ma Lune, Midden Groningen, Stroomdal en West, Verloskundig actief huisarts Trompert, Maatschap gynaecologen Martini Ziekenhuis, Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Kraamvogel en Vita verloskundig echocentrum.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 Corona virus en zwanger, Martini Geboorte Groep informeert

Inhoudsopgave

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞… 1

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap. 1

Zwangerschapscontroles. 2

Informatie van de regionale echocentra voor zwangeren. 3

Bevalling. 4

Kraamtijd. 6

Algemeen. 7

Veranderingen in onze praktijkruimtes en op de gynaecologische poli 7

Tot Slot. 7

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap

 

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Kijk voor het antwoord op dit soort vragen op de website van RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of op https://allesoverzwanger.nl/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus/

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het COVID-19 virus bij laag risico zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld een huisgenoot of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. Neem in dat geval contact op met de huisarts.

Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen en/of verhoging/koorts en/of kortademigheid en/of hoesten en/of keelpijn niet naar de praktijk, het ziekenhuis of het echocentrum te komen voor je afspraak, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met jou naar de juiste oplossing om goede zorg aan je te geven.

Verder zijn de volgende hygiëne maatregelen belangrijk:

 • Was regelmatig je handen of wrijf ze in met handalcohol
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
 • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen
 • Houd sociale afstand

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Zwangerschapscontroles

We staan voor moeilijke keuzes. We willen de kans op besmetting van onze zwangeren en hun partners en van de zorgverleners zelf zo klein mogelijk houden.  Daarnaast begrijpen we jullie wens om de belangrijke momenten in de zwangerschap met je partner te kunnen delen. Daar willen we graag zo veel mogelijk aan tegemoet komen. Daarom zijn de regels voor het meekomen van de partner zo ver als dat op dit moment mogelijk is versoepeld. We hopen dat we op deze manier zo veilig mogelijk jullie partner kunnen laten delen in de belangrijkste momenten van jullie zwangerschap.

Groepsbijeenkomsten, zoals informatie- en voorlichtingsavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten zijn afgelast.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij één van de verloskundigen praktijken van Martini Geboorte Groep geldt het volgende:

 

 • De verloskundigenpraktijken hebben met elkaar afgesproken dat het aantal zwangerschapscontroles weer wat uitgebreid wordt.
 • Een deel van de controles zal nog telefonisch blijven, we willen het aantal contactmomenten blijven beperken aangezien het Corona virus nog niet verdwenen is. Zo verkleinen we de kans dat jullie, maar ook wij, ziek worden.
 • Bij sommige controles mag de partner meekomen, mits deze geen luchtwegklachten of koorts heeft. Je hoort van je eigen verloskundigenpraktijk de specifieke afspraken. Kom altijd zonder kinderen.
 • Het is van groot belang ons te blijven bellen als je klachten hebt. We kunnen dan na overleg met je nagaan hoe we je gaan zien.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn in het Martini Ziekenhuis (bij de gynaecoloog) geldt het volgende:

 

 • Bij de hoofdingang kunnen ziekenhuismedewerkers staan. Zij zien toe op de afgesproken veiligheidsmaatregelen en helpen je daarbij. Ze kunnen je vragen naar de reden van je komst en naar gezondheidsklachten. Als dat nodig is vragen ze je om passende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje bij erge verkoudheid.
 • Het Martini Ziekenhuis staat voor veilige zorg, zeker nu. Dit betekent onder andere dat we controles telefonisch doen als dat kan, de anderhalve meter zoveel mogelijk waarborgen en voorafgaand aan het bezoek aan het ziekenhuis én nogmaals bij de ingang van het ziekenhuis controleren of mensen klachten hebben. We willen het verspreidingsrisico zoveel mogelijk beperken. Het mag niet té druk worden in het ziekenhuis. We hebben het aantal stoelen in wachtkamers aangepast, waardoor de anderhalve meter zo veel mogelijk wordt gegarandeerd. We vragen patiënten om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen bij de controles. Dit geldt helaas ook voor zwangeren. Tijdens de controle kun je gebruik maken van je telefoon zodat je partner of iemand anders via (video)bellen toch het bezoek mee kan maken. Hierbij mag de zorgverlener niet in beeld komen. Ook kan de zorgverlener een samenvatting van het gesprek op je telefoon opnemen. Natuurlijk begrijpen we dat er situaties zijn waarbij het noodzakelijk kan zijn dat je wel iemand meeneemt. In dat geval kun je je partner meenemen. Alleen jij kunt beoordelen of dit voor jou nodig is.
 • Het is van groot belang ons te blijven bellen als je klachten hebt. We kunnen dan na overleg met je nagaan of en hoe we je gaan zien.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Informatie van de regionale echocentra voor zwangeren.

 

De echocentra in de regio Groningen werken samen. Zo kunnen we ook in coronatijden goede zorg blijven leveren.

Ben je door je verloskundige of gynaecoloog naar een echocentrum verwezen?

 • Maak dan een afspraak bij het echocentrum waar je heen wilt.
 • Een of twee dagen voor je afspraak wordt je gebeld door het echocentrum. Er wordt gevraagd of je klachten hebt.
 • Om verspreiding van het virus te voorkomen mag je niet naar het echocentrum komen als je een of meerdere van onderstaande klachten hebt:
  • hoesten
  • neusverkoudheid
  • niezen
  • koorts
  • hooikoortsklachten

GEEN KLACHTEN?

 • Als je GEEN van deze klachten hebt kan de afspraak doorgaan. Voor de echocentra geldt dat er een partner mag meekomen bij de eerste echo (vitaliteit- en/of termijnecho), de combinatietest en bij de 20-weken-echo (SEO), mits de partner geen klachten heeft. Voor de andere echo’s geldt: kom alleen, zodat de veiligheid ook hier gewaarborgd blijft. Je hoort van je eigen echocentrum de specifieke afspraken. Bij echo’s waarbij je partner niet mee mag komen kun je gebruik maken van je telefoon zodat je partner of iemand anders via (video)bellen toch de echo mee kan maken. De echoscopist mag hierbij niet in beeld komen en er gelden aanvullende regels. Je hoort hier meer over in het echocentrum.
 • Als je na het telefoontje van het echocentrum alsnog klachten krijgt, vragen we je telefonisch contact op te nemen met het echocentrum.

WEL KLACHTEN?

 • Als de afspraak niet door kan gaan omdat je klachten hebt, wordt de afspraak naar 2 weken later verplaatst.
 • Als je 2 weken later nog steeds klachten hebt of als het medisch gezien niet verantwoord is om de afspraak uit te stellen, melden we je aan voor een speciaal echo spreekuur in een van de deelnemende centra. Tijdens dat spreekuur worden extra hygiëne maatregelen genomen en de echoscopist draagt beschermende kleding. Ook bij deze echo mag er helaas niemand met je meekomen.

 

Ben je door de gynaecoloog voor counseling naar Vita verwezen?

De counseling vindt in deze periode telefonisch plaats.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Bevalling

 

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren ook tijdens deze corona pandemie een goede optie.

Thuis bevallen

 • Mocht je thuis willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben (zonder koorts), dan zullen de verloskundige en kraamverzorgende beschermende kleding dragen tijdens de bevalling.
 • In de regio Groningen hebben we met elkaar afgesproken dat er bij de bevalling, naast je partner, 1 persoon extra aanwezig mag zijn als dat gewenst is. Dat geldt voor de thuisbevalling maar ook voor de poliklinische en klinische bevalling. Als je partner of de extra begeleider klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts dan graag overleggen met de verloskundige.

In het ziekenhuis bevallen

De Groningse ziekenhuizen nemen maatregelen om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden.

 • Je wilt poliklinisch bevallen en je hebt zelf luchtwegklachten en/of koorts op het moment dat je gaat bevallen? Dan heb je een medische indicatie en zullen we extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. We zullen dan ook de baby bewaken. Dit doen we met een hartfilmpje. Als dit het geval is, krijg je hierover uitgebreid informatie.
 • Ben je zelf positief getest op Covid-19? Als je minimaal 48 uur volledig klachtenvrij bent, mag je (als er geen andere medische indicatie is) met je eigen verloskundige bevallen. In alle andere gevallen heb je een medische indicatie.
 • Als je partner positief getest is op Covid-19, moet jij zelf 14 dagen in thuisisolatie. Mocht je binnen deze 14 dagen gaan bevallen, dan beschouwen wij je als mogelijk geïnfecteerd. Je hebt een medische indicatie. We zullen extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. We zullen dan ook de baby bewaken.

Begeleider bij de bevalling in het ziekenhuis

Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er naast je partner één extra begeleider (mits zonder klachten) bij de geboorte aanwezig zijn, als je dat wilt. Tijdens, met name, de klinische bevalling kunnen zich situaties voordoen waarbij de 1.5 meter regel in de knel komt. Wij vragen in die situatie om begrip voor het feit dat mogelijk één begeleider minder wordt toegestaan.

 • Je partner mag bij klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn ZONDER koorts gewoon mee. Wel beschouwen wij de partner dan als mogelijk geïnfecteerd. Deze moet daarom beschermende middelen gebruiken die wij in het ziekenhuis geven.
 • Heeft je partner klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn MET koorts? Dan mag de partner helaas niet aanwezig zijn bij de bevalling. Een andere gezonde begeleider mag wel mee. De bevalling mag gefilmd worden, zonder dat de zorgverleners in beeld komen.
 • Als je partner positief getest is op Covid-19 mag hij meekomen naar de bevalling onder voorwaarde dat hij langer dan 48 uur volledig klachtenvrij is. In alle andere gevallen kan hij niet meekomen.
 • Als je zelf positief getest bent op Covid-19 moeten je huisgenoten 14 dagen in thuisisolatie. Mocht je binnen deze 14 dagen gaan bevallen, dan mag je partner mee, onder voorwaarde dat hij geen klachten of koorts heeft. Wel beschouwen wij de partner dan als mogelijk geïnfecteerd. Deze moet daarom beschermende middelen gebruiken die wij in het ziekenhuis geven.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Kraamtijd

 

 • Op de kraamafdeling mag er 1 bezoeker per dag komen mits deze bezoeker niet ziek is. Hierbij telt de partner als bezoeker.
 • Beval je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Plan het kraambezoek op een tijdstip dat er géén kraamverzorgende bij je in huis is.
 • In de kraamweek mogen er, naast de gezinsleden, drie andere personen tegelijk in je huis aanwezig zijn. De kraamverzorgende is daar één van; ook een eventuele stagiaire, de verloskundige die op kraamvisite komt en de screener van de JGZ tellen hierin mee.
 • De verloskundige zal in ieder geval één keer langs komen en op indicatie vaker. De rest van de contacten met de verloskundige verlopen telefonisch.
 • Een eventuele nacontrole 6 weken na de bevalling zal telefonisch plaatsvinden.

Veranderingen met betrekking tot de kraamzorg

 • De intakes door de kraamzorg vinden tijdelijk telefonisch plaats.
 • De kraamzorg wordt geleverd zoals dat vooraf met je is besproken. Uitzondering: Bij een bewezen besmetting adviseert de branche organisatie om geen kraamzorg thuis te leveren wanneer de kraamverzorgende niet beschikt over de noodzakelijke beschermingsmaterialen. Met de overige betrokken zorgverleners wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Algemeen

 

 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
 • Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg).
 • We hebben protocollen wanneer een zwangere, barende of kraamvrouw verdacht wordt van besmetting met Covid-19 (corona) of bij een bewezen besmetting.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Veranderingen in onze praktijkruimtes en op de gynaecologische poli

 

Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie, thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiëne hulpmiddelen.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Tot Slot

 

Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen op je begrip en medewerking. Wij stellen alles in het werk om zo goed mogelijk voor jullie te zorgen. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!