CORONA MAATREGELEN

 

Groningen, 2 december 2022

Beste cliënt,

Voor alle zorgverleners van de Martini Geboorte Groep geldt het volgende.

Weet dat we je altijd helpen en voor je klaar staan, ook als je coronaklachten hebt. Het is wel belangrijk dat je het aangeeft als je coronaklachten hebt. Of als bijvoorbeeld je partner corona heeft.

Als je Corona positief bent, kunnen zorgverleners beschermende kleding dragen. Zo blijven wij als zorgverleners veilig werken en kunnen jou en je kindje het beste helpen.

Het is en blijft belangrijk dat we de geboortezorg zo veilig mogelijk houden voor jullie. Lees de maatregelen hierna daarom goed door. En blijf bellen bij klachten of vragen.

Met vriendelijke groet,

De Martini Geboortegroep

 

 

 

Vragen over virus en zwangerschap

Kijk voor het antwoord op vragen over corona op de website van RIVM:

Adviezen om corona te voorkomen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

 

Specifiek over Corona en zwangerschap zie:

Zwangerschap en COVID-19 | RIVM

Corona – Alles over zwanger

 

Klachten die op een COVID-19 besmetting kunnen wijzen

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

Onze adviezen

  • Heb je een of meer van bovenstaande klachten? Doe een zelftest! Kijk op Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl voor meer informatie.
  • Volg de aanwijzingen van de overheid, zoals vermeld op mijnvraagovercorona | Rijksoverheid.nl
  • We vragen je om, als je een of meerdere van bovenstaande klachten hebt, niet naar de praktijk, het ziekenhuis of het echocentrum te komen voor je afspraak. Neem eerst telefonisch contact met ons op. Wij kijken dan samen met jou naar de juiste oplossing om goede zorg aan je te geven.

  Het is van groot belang ons te bellen als je klachten hebt of ongerust bent. We kunnen dan na overleg met je nagaan of en hoe we je gaan zien.

  • Mondkapjes:
   • De verloskundigen, echoscopisten en artsen dragen een mondkapje als ze contact hebben met je en binnen 1,5 meter komen.

Advies van het RIVM:

De belangrijkste adviezen tegen verspreiding van het coronavirus zijn de volgende:

 • Blijf thuis en doe een (zelf)test bij klachten
 • Ga in isolatie na een positieve test
 • Laat je vaccineren

  Hygiëne en ventilatie altijd belangrijk

  Naast de speciale adviezen tegen het coronavirus zijn er hygiëne-adviezen die altijd belangrijk zijn. Goede hygiëne is namelijk niet alleen voor het coronavirus van belang, maar ook om infectieziekten in het algemeen te beperken. Het gaat om de volgende adviezen:

  • Was regelmatig je handen
  • Nies en hoest in je elleboog
  • Zorg voor goede ventilatie

 

Zwangerschapscontroles

We willen de kans op besmetting van onze zwangeren en hun partners en van de zorgverleners zelf zo klein mogelijk blijven houden.

Grote groepsbijeenkomsten, zoals informatie- en voorlichtingsavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten vinden weer plaats. Sommige praktijken organiseren ook kleinere bijeenkomsten. Vraag naar de mogelijkheden en eventuele online alternatieven.

 

Bezoek afdeling Verloskunde (route 2.3)

 • Partners zijn de hele dag welkom en kunnen in overleg overnachten op de kamer van moeder en kind. Bezoek is in overleg met de ouders ook de hele dag welkom.

 

 

Informatie van de regionale echocentra voor zwangeren 

De echocentra in de regio Groningen werken samen. Zo kunnen we ook in coronatijden goede zorg blijven leveren. Wij hebben dezelfde maatregelen.

Heb je een afspraak voor een echo? Wees dan goed voorbereid door onderstaande informatie te lezen.

GEEN KLACHTEN?

 • Als je GEEN klachten hebt die op corona kunnen wijzen kan de afspraak doorgaan.  Voor de echocentra geldt dat de partner mag meekomen bij alle echo’s,  mits de partner geen klachten heeft.

WEL KLACHTEN?

 • Ga niet naar de afspraak en neem contact op met het echocentrum
 • Als de afspraak niet door kan gaan omdat je positief getest bent en nog niet klachtenvrij, omdat je klachten hebt en nog geen testuitslag hebt, je terug komt uit een gebied waarvoor code oranje of rood geldt en er is nog geen testuitslag, wordt de afspraak naar later verplaatst.
 • Als je dan nog steeds klachten hebt of als het medisch gezien niet verantwoord is om de afspraak uit te stellen, melden we je aan voor een speciaal echo spreekuur in een van de deelnemende centra. Tijdens dat spreekuur worden extra hygiëne maatregelen genomen en de echoscopist draagt beschermende kleding.

KLACHTEN KORT NA HET ONDERZOEK?

 • Positief getest op Corona? Neem zo snel mogelijk contact op met het echocentrum.

Op de websites van de echocentra staat belangrijke informatie over de maatregelen. Bij twijfel of vragen: neem contact op met het echocentrum.

MONDMASKERS

Soms wordt u gevraagd om een mondmasker te dragen bij bijvoorbeeld verkoudheidsklachten (maar negatief getest). Op deze manier proberen we er voor te zorgen dat we screening in onze regio aan alle zwangeren kunnen blijven aanbieden.

Ben je door de gynaecoloog voor counseling naar Vita verwezen?

In overleg plannen we de afspraak telefonisch of bij Vita.

 

Bevalling

Overleg bij een positieve covid-19 testuitslag van jezelf of je partner altijd vooraf met je verloskundige of gynaecoloog.

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt.

Thuis bevallen

 • Ben je zelf positief getest op Covid-19? Bij milde klachten mag je (als er geen andere medische indicatie is) met je eigen verloskundige thuis bevallen.

In het ziekenhuis bevallen

 • Indien je positief bent getest ga je in principe in quarantaine. Indien je gaat bevallen neem je contact op met het ziekenhuis. Deze regel geldt voor iedereen, ook voor de begeleider bij de bevalling.  Een beoogde begeleider die klachten heeft moet zich vooraf (laten) testen!
 • De ziekenhuizen in de regio hebben met elkaar afgesproken dat positief geteste zwangeren met milde klachten poliklinisch kunnen bevallen.
 • Ben je zelf positief getest en heb je ernstigere klachten, dan heb je een medische indicatie en beval je onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. We zullen extra maatregelen moeten nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. We zullen dan ook de baby bewaken. Dit doen we met een hartfilmpje. Als dit het geval is, krijg je hierover uitgebreid informatie.
 • Als je zelf milde klachten hebt en er is nog geen testuitslag als je gaat bevallen, kun je poliklinisch met je eigen verloskundige bevallen. We zullen extra maatregelen nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling.
 • Als je partner positief getest is op Covid-19, moet jij zelf 10 dagen in thuisisolatie. Mocht je binnen deze 10 dagen gaan bevallen, dan beschouwen wij je als mogelijk geïnfecteerd. Je kunt dan wel met je eigen verloskundige bevallen. We zullen ook dan extra maatregelen nemen ter bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. Je partner mag mee naar het ziekenhuis mits je partner niet te ziek is en mag aanwezig zijn op de verloskamers. Helaas mag de partner die Covid positief is niet mee naar de operatiekamer. Als je partner niet mee kan naar de bevalling mag een andere gezonde begeleider wel mee. De bevalling mag gefilmd worden, zonder dat de zorgverleners in beeld komen.

 

Kraamtijd

 • Een kraamvrouw mag in het ziekenhuis bezoeker ontvangen. De partner (die 24 uur per dag welkom is) telt niet als bezoek. Op de verpleegafdeling 2A zijn eigen kinderen welkom tussen 15.00 en 20.00 uur; voor kinderen onder 18 jaar geldt: alleen onder begeleiding van een volwassen bezoeker.
 • Beval je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.

Kraamzorg

  • Intake: huisbezoek is  mogelijk. De afspraak kan ook digitaal of telefonisch plaatsvinden. Bijvoorbeeld  als de klant of de intaker klachten heeft.
  • Kraamvisite: wij adviseren géén kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting.
  • Wanneer jijzelf of een van je gezinsleden corona-achtige klachten heeft, meld dit dan bij de inzet van kraamzorg en communiceer dit ook met je verloskundige.
  • Om onze formatie van kraamverzorgenden optimaal te houden, willen we er alles aan doen om onze bijna afgestudeerde groep kraamverzorgenden de gelegenheid te geven hun examen af te ronden, zodat zij de formatie kunnen versterken. Hierdoor kan het gebeuren dat er een werkbegeleider gedurende vijf zorgdagen meedraait. We overleggen dit van tevoren met jullie.
  • Studenten mogen meelopen in de gezinnen. Uiteraard houden we hierbij rekening met wat jij als klant wilt.
  • Voor vragen kun je de kraamzorgorganisatie altijd bellen of kun je overleggen met je kraamverzorgende.