Informatie voor zorgverleners

Zorgpaden

Om iedere zwangere zo goed mogelijke zorg te bieden zijn er binnen de integrale samenwerking van de Martini Geboorte Groep diverse zorgpaden ontwikkeld. Deze zorgpaden zijn via deze link te raadplegen. De zorgpaden zijn met grote zorg gemaakt en zijn uitsluitend van toepassing op de situatie binnen de Martini Geboorte Groep. Zorgpaden worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Eerdere versies van zorgpaden komen te vervallen zodra er een nieuwe versie van een zorgpad beschikbaar komt. Check derhalve regelmatig de laatste versie van het zorgpad op deze site. Het gebruik van zorgpaden buiten de Martini Geboorte Groep is toegestaan, echter de Martini Geboorte Groep aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het gebruik van (onderdelen van) de getoonde zorgpaden buiten de Martini Geboorte Groep.